Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
Xếp theo: Tên | Mới nhất | Xem nhiều nhất | Tải nhiều nhất | Bình nhiều nhất
Hiển thị: Hình nhỏ | Danh sách
1
Tiêu đề
Ngày Upload Tải
Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở
kích thước: 166,5 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
19/09/2013 1969
Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
kích thước: 333 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
19/09/2013 1161
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012
kích thước: 310,5 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
19/09/2013 1345
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
kích thước: 58,5 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
19/09/2013 2
Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
kích thước: 90 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
19/09/2013 1520
QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI HỌC SINH TIỂU HỌC
kích thước: 60,5 KB | Số lần xem: 1 | Số lần phản hồi: 0
19/09/2013 2
1