Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
Thông tin khách hàng

Danh sách các đơn vị đã ứng dụng phần mềm Quản lý trường học của Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà:

1/ Sở GD & ĐT Cao Bằng

2/ Phòng GD & ĐT Cẩm Phả và các trường học trực thuộc

3/ / Phòng GD & ĐT Đầm Hà và các trường học trực thuộc

4/ Phòng GD & ĐT Hải Hà và các trường học trực thuộc

5/ Phòng GD & ĐT Bình Liêu và các trường học trực thuộc

6/ Phòng GD & ĐT Tiên Yên và các trường học trực thuộc

7/ Phòng GD & ĐT Hạ Long và các trường học trực thuộc

8/ Phòng GD & ĐT Yên Hưng và các trường học trực thuộc

9/ Phòng GD & ĐT Vân Đồn và các trường học trực thuộc

10/ Phòng GD & ĐT Lê Chân và các trường học trực thuộc

11/ Phòng GD & ĐT Gia Lộc và các trường học trực thuộc

12/ Phòng GD & ĐT Tp.Bắc Giang và các trường học trực thuộc

13/ Phòng GD & ĐT Yên Thế và các trường học trực thuộc

14/ Phòng GD & ĐT Định Hóa và các trường học trực thuộc

15/ Phòng GD & ĐT Như Thanh và các trường học trực thuộc

16/ Phòng GD & ĐT Quảng Xương và các trường học trực thuộc

17/ Phòng GD & ĐT Hoằng Hóa và các trường học trực thuộc

18/ Phòng GD & ĐT Tp.Lào Cai và các trường học trực thuộc

19/ Phòng GD & ĐT Võ Nhai và các trường học trực thuộc

20/ Phòng GD & ĐT Phú Xuyên và các trường học trực thuộc

21/ Phòng GD & ĐT Ứng Hòa và các trường học trực thuộc

22/ Phòng GD & ĐT Nho Quan và các trường học trực thuộc

23/ Phòng GD & ĐT SiMaCai và các trường học trực thuộc

24/ Phòng GD & ĐT SaPa và các trường học trực thuộc

25/ Phòng GD & ĐT Mường Khương và các trường học trực thuộc

26/ Phòng GD & ĐT Bảo Thắng và các trường học trực thuộc

27/ Phòng GD & ĐT Bảo Yên và các trường học trực thuộc

28/ Phòng GD & ĐT Văn Bàn và các trường học trực thuộc

29/ Phòng GD & ĐT Hoàng Su Phì và các trường học trực thuộc

.....

Hàng nghìn trường học từ cấp Tiểu học, THCS, THPT trên toàn quốc