Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
Thông tin khách hàng

Danh sách các đơn vị đã ứng dụng phần mềm Quản lý trường học của Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà:

1/ Sở GD & ĐT Cao Bằng

2/ Phòng GD & ĐT Cẩm Phả và các trường học trực thuộc

3/ / Phòng GD & ĐT Đầm Hà và các trường học trực thuộc

4/ Phòng GD & ĐT Hải Hà và các trường học trực thuộc

5/ Phòng GD & ĐT Bình Liêu và các trường học trực thuộc

6/ Phòng GD & ĐT Tiên Yên và các trường học trực thuộc

7/ Phòng GD & ĐT Hạ Long và các trường học trực thuộc

8/ Phòng GD & ĐT Yên Hưng và các trường học trực thuộc

9/ Phòng GD & ĐT Vân Đồn và các trường học trực thuộc

10/ Phòng GD & ĐT Lê Chân và các trường học trực thuộc

11/ Phòng GD & ĐT Gia Lộc và các trường học trực thuộc

12/ Phòng GD & ĐT Tp.Bắc Giang và các trường học trực thuộc

13/ Phòng GD & ĐT Yên Thế và các trường học trực thuộc

14/ Phòng GD & ĐT Định Hóa và các trường học trực thuộc

15/ Phòng GD & ĐT Như Thanh và các trường học trực thuộc

16/ Phòng GD & ĐT Quảng Xương và các trường học trực thuộc

17/ Phòng GD & ĐT Hoằng Hóa và các trường học trực thuộc

18/ Phòng GD & ĐT Tp.Lào Cai và các trường học trực thuộc

19/ Phòng GD & ĐT Võ Nhai và các trường học trực thuộc

20/ Phòng GD & ĐT Phú Xuyên và các trường học trực thuộc

21/ Phòng GD & ĐT Ứng Hòa và các trường học trực thuộc

22/ Phòng GD & ĐT Nho Quan và các trường học trực thuộc

23/ Phòng GD & ĐT SiMaCai và các trường học trực thuộc

24/ Phòng GD & ĐT SaPa và các trường học trực thuộc

25/ Phòng GD & ĐT Mường Khương và các trường học trực thuộc

26/ Phòng GD & ĐT Bảo Thắng và các trường học trực thuộc

27/ Phòng GD & ĐT Bảo Yên và các trường học trực thuộc

28/ Phòng GD & ĐT Văn Bàn và các trường học trực thuộc

29/ Phòng GD & ĐT Hoàng Su Phì và các trường học trực thuộc

.....

Hàng nghìn trường học từ cấp Tiểu học, THCS, THPT trên toàn quốc

 
guong nha tam, phu kien hut chan khong,

http://www.xemayvn.co/

http://www.xemayvn.co/2017/08/nhong-sen-dia-nhong-xich.html