Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
TRIỂN KHAI - BẢO HÀNH
Bước 1: Dùng thử phần mềm
Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà cung cấp cho nhà trường 01 phiên bản để nhà trường dùng thử phần mềm trong thời gian nhất định (không hạn chế các chức năng).
Sau thời gian dùng thử phần mềm, nếu nhà trường thấy phần mềm đáp ứng được nhu cầu của nhà trường thì hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng mua bán phần mềm.
 
Bước 2: Ký kết hợp đồng
Sau khi khách hàng đã đồng ý mua phần mềm của công ty, hai bên cùng tiến hành thương thảo nội dung hợp đồng.
Hai bên thống nhất với nhau về thời gian, địa điểm, lịch triển khai, phương án triển khai.
 
Bước 3: Cài đặt chương trình
Công ty sẽ  cài đặt phần mềm cho nhà trường lần đầu tiên và hướng dẫn các cán bộ của trường cách thức cài đặt phần mềm, để khi máy tính có vấn đề gì mà phần mềm không hoạt động được hoặc nhà trường muốn cài phần mềm lên máy tính khác thì cán bộ nhà trường có thể tự cài đặt lại được.
 
Bước 4: Hỗ trợ nhập dữ liệu ban đầu vào phần mềm
Công ty sẽ hướng dẫn cho các cán bộ của trường cách thức chuyển đổi dữ liệu từ các nguồn khác nhau vào cơ sở dữ liệu của phần mềm.
 
Bước 5: Hướng dẫn sử dụng
Sau khi Phần mềm đã được cài đặt, công ty sẽ hướng dẫn các cán bộ của trường khai thác các chức năng của phần mềm trực tiếp trên máy tính
 
Bước 6: Nghiệm thu chương trình
Hai bên tiến hành kiểm tra lại toàn bộ các chức năng / tính năng của phần mềm đã được ký kết trong hợp đồng đảm báo hoạt động chính xác, ổn định, và đáp ứng được các yêu cầu của nhà trường.
Khi phần mềm đã đáp ứng được các yêu cầu của nhà trường, hai bên cùng thống nhất ký biên bản nghiệm thu & bàn giao phần mềm.
 
Bước 7: Bảo hành, bảo trì sản phẩm
Công ty  sẽ bảo hành, bảo trì miễn phí phần mềm đã chuyển giao cho nhà trường trong thời gian là 12 tháng kể từ ngày hai bên ký kết biên bản nghiệm thu và bàn giao phần mềm.
+ Trong thời gian bảo hành: công ty sẽ nâng cấp miễn phí phiên bản mới cho nhà trường
+ Kết thúc thời gian bảo hành, nếu nhà trường có nhu cầu bảo trì tiếp phần mềm: hai bên sẽ ký hợp đồng bảo trì với mức phí theo quy định của công ty.