Tel: (04) 2213 3714 - 2213 3715
Fax: (04) 3795.5893
Mail: support@hhsc.com.vn
TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

Phần mềm Quản lý trường học VSchool được Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà nghiên cứu và phát triển kể từ năm 2005 nhằm mục đích hỗ trợ các nhà trường (Tiểu học, THCS, THPT) quản lý toàn diện các nghiệp vụ quản lý trong nhà trường.

Phần mềm Quản lý trường học gồm 3 phiên bản:

+ Phiên bản dành cho các trường tiểu học VSchoolPrimary

+ Phiên bản dành cho các trường THCS VSchool

+ Phiên bản dành cho các trường THPT VSchoolH

Phần mềm Quản lý trường học được thiết kế nhằm giải quyết các vấn đề sau:

+ Quản lý hồ sơ học sinh

+ Quản lý hồ sơ giáo viên

+ Quản lý giảng dạy

+ Phân công giảng dạy và xếp Thời khóa biểu

+ Quản lý cơ sở vật chất

+ Quản lý điểm, rèn luyện của học sinh

+ Quản lý chuyên cần

+ Tổ chức và quản lý thi

+ Đánh giá học sinh cuối năm (xét lên lớp, lưu ban, thi lại, rèn luyện hạnh kiểm)

+ Xét tốt nghiệp

+ Quản lý các tiêu chí đánh giá, xét học lực, hạnh kiểm, danh hiệu thi đua, lên lớp, lưu ban, thi lại, tốt nghiệp,...

+ Báo cáo EMIS và các báo cáo thống kê khác theo quy định của Bộ GD & ĐT, và theo quy định của các Sở GD & ĐT các tỉnh thành phố.

 
PHÂN HỆ CHÍNH